Bli medlem

Alle våre frivillige jobber for dyrene uten å få noen form for godtgjørelser.

Å drive dyrevern koster. De største utgiftene våre er veterinærhjelp, fôr og sand. For å kunne hjelpe flest mulig dyr er vi helt avhengige av medlemmer og vi håper du ønsker å støtte vårt arbeid for hjemløse dyr.

Støtt dyrene ved å bli medlem. Det koster ikke mye, men det betyr mye for veldig mange.

Et medlemskap koster per år bare:

Kr 350,- for vanlig medlem.
Kr 250,- for student/ungdom. (Fra 13 år til 26 år.)
Kr 150,- for barn. (Fra 0 til 12 år.)

Du kan melde deg inn ved å Vippse til 513700 og oppgi navn og adresse, betale inn kontingenten til konto 3060.24.61374 og føre på hva og hvem det gjelder, sende en e-post til post@dbaa.no eller sende oss en melding på vår Facebook-side.

Trenger hjem