Styret


Styret 2022/2023 består av:

Leder: Marion H. Ramstad
Nestleder: Jenny Rose Bengtson
Styremedlem: Åse Linn Berntsen
Styremedlem: Ingvild Epletveit
Styremedlem: Sanna Vesa
Kasserer: Kristin Ørteland Solberg

Varamedlem: Maria Uldahl
Varamedlem: Marianne Karlson

 

Kontakt oss: post@dbaa.no

Trenger hjem