Lenker

Dyreklinikken Sør
Vår gode samarbeidspartner! Vi anbefaler!

Dyrebar
Mistet eller funnet et dyr? Her kan du registrere annonse og skrive ut ferdige plakater med avrivningslapper som du kan henge opp i nabolaget og butikker. Kartsøk.

Dyreid – søk på id-merking
Her kan du søke på chipmerking på dyr.

Dyrevelferdsloven
Hele loven fra Lovdata.

Norsk Huskattforening
Mye bra informasjon om katt og for eiere av katt.

Fuglevakta
Fuglevakta er en døgnbemannet vakttelefon som skal ta seg av fuglenes ve og vel samt deres leveområder.

Mattilsynet
I Norge er det Mattilsynet som har det offentlige ansvaret for dyrevelferden. Dette reguleres av dyrevelferdsloven, som trådte i kraft 1.1.2010. Øverst på siden er det en knapp «Varsle Mattilsynet», her kan du melde fra om du har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell.

Trenger hjem