Årsmøte for 2021

Årsmøte for 2021 blir avholdt i Utsiktsveien 1 i Arendal onsdag 27.4.22 kl. 17.30.

Frist for innsending av saker: 6.4

Foreløpig saksliste: Konstituering, økonomi, endring av vedtekter og valg.

Endelig saksliste kan bes om.

Vel møtt!

Trenger hjem