Rakel

Adoptert 🙂
Rakel kom sammen med mamma Alissa og tre søsken i slutten av mai 2019. Hun er en aktiv og uredd pusejente, og fikk nytt hjem i juli.

Trenger hjem

  • Per

    Per

  • Lucas

    Lucas